Sykkelvest med speedometer

Vesten som lar alle se hvor kjapp du er.

Kampen mellom gående og syklende går ufortrødent videre og jeg innrømmer glatt at jeg befinner meg litt i begge leire:

LES OGSÅ:

Jeg irritererer meg over råsyklistene når jeg går, og når jeg sykler er det fotgjengere med skylapper som har skylda...

Speedometer-vest.

Tanken bak selvbyggerprosjektet er å vise til hele verden hvor kjapt man faktisk klarer å sykle, det er jo aldri gøy å skryte hvis ingen tror på det man sier. Hvor gøy det vil være å diskutere med illsinte fotgjengere som også så hvilken fart du kom opp i, ja det er en helt annen sak.

Kilde: Mykle og Dvice.