Foto: Erik Andersen
Foto: Erik AndersenVis mer

Ytelsesgraf

Grafen hviser hvordan ytelsen varierer over hele disken. Resultatet som er oppgitt i tekniske data, viser bare et gjennomsnitt.

Legg merke til de stor svingningene i ytelse. Forskjellen er 1:2 på det meste. Ytelsen er helt klart best på begynnelsen og litt over midten.

LES OGSÅ:

Det virker som om Iomega leser en side av gangen. Det er naturlig nok best ytelse ytterst på platen hvor det er plass til mest data. Det virker som om den begynner på nytt på side to etter midten.