Ytelsen


Vi testet ytelsen med PCMark04 og 3DMark03. Som ventet var ytelsen meget god på alle tre PCene. Mamoz hadde høyest ytelse på grafikk og disk, mens Netshop var et strå vassere på prosessor og minne.

Komplett kom lavest ut i alle ytelsetestene. Den klarte heller ikke å gjennomføre minnetesten i PCMark04.


Vi testet også de nyeste spillene Quake 4 og F.E.A.R. som er blant det mest krevende som finnes. Vi fikk akseptabel ytelse selv med det meste av krevende valgmuligheter slått på.

I F.E.A.R. fikk vi et snitt på 36 frames mens Netshop kom ut på 31. Komplett PCen klarte ikke å kjøre i full oppløsning 1280x1024, det høyeste valget var 1024x768 og score ble da 34 frames. På Mamoz og Netshop var høyeste aksepterte skjermoppløsning 1280x960.

Hva med støy?

Alle disse PCene støyer mer enn de andre PCene vi har hatt til test. Det gjelder både 10 000 kroners og 6 000 kroners PCene. Årsaken er selvfølgelig alle viftene som vi finner i kabinettene og skjermkortene i tillegg til prosessorviften og viftene i strømforsyningen.

Men ingen av maskinene var påtagelig støyende, forskjellen lå mest i karakteren på støyen, i hvilken grad resonanser var en del av bildet.

Her var Netshop sin PC den som hadde mest fremtredende tonekomponenter i støybildet, Komplett la seg i midten, mens Mamoz hadde den minst sjenerende støykarakteren.

Konklusjon