YtelseTradisjonen tro har vi benyttet oss av forskjellige programmer for å måle ytelsen. Mest vekt er det på prosessorytelse (både i flere tråder, multitasking og enkelttrådet), grafikkortytelse og generell systemytelse.

Vi begynner med å se på prosessorytelsen, målt i antall sekunder den aktuelle operasjonen tar. Lavere er altså bedre.Ingen store overraskelser her. Datakjeden og Komplett kommer best ut med sine AMD X2 4200+.

For å teste den generelle ytelsen brukte vi som vanlig PCMark05. Prosessor, minne, grafikk og harddiskytelse sjekkes hver for seg i tillegg til totalvurderingen. Høyere poengsum er bedre:Totalt kommer maskinene så å si likt ut. For de enkelte undersystemene er det mer forskjell. Netshop mangler litt på CPU og minne, men tar det igjen i grafikkytelse og en raskere harddisk.

PCMark04 og MetaBench, høyere poengsum er bedre.Disse programmene legger mindre vekt på grafikkytelsen enn PCMark05, og er generelt enige om resultatet.

Til slutt: 3DMark


Som vi allerde visste: nVidia GeForce 7900GTX gjør maskinen fra Netshop til den absolutt beste blant dsse i spillytelse.

Totalt sett er det i praktisk bruk ikke så ekstremt mye som skiller disse tre datamaskinene. Det kan virke som det er tydelige forskjeller i bakgrunn av ytelsesmålingene, men det er bare i de mest ekstreme tilfellene at dette faktisk er merkbart.

Men hva med resten av maskinvaren? --->