XP- et demokratisk OS?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spørsmål:

Microsoft har jo gjennom sin forretningsførsel, bl.a. ved å endre åpne standarder med sine egne lukkede proprietære utvidelser, fått en stadig mer dominerende posisjon i markedet, noe som gir Microsoft en enorm makt til å gjøre valg som egentlig burde avgjøres gjennom mer demokratiske
prosesser.

Lawrence Lessig, jusprofessor ved Stanford, mener at de kommersielle programvare produsentene, eksempelvis Microsoft, på mange måter har fått rollen som lovgivere i cyberspace fordi programkode i cyberspace på sett og vis virker minst like sterkt regulerende som llminnelige
rettsregler i "real life".

Eksempelvis kan filmprodusenter frata forbrukerene "fair use" rettigheter til opphavsrettslig beskyttet materiale, ikke gjennom å avtale dette gjennom kontrakt med forbruker, men gjennom kode som hindrer mulighet for avspilling, sitering, sikkerhetskopiering, kopiering til venner etc.. på
annet en "trusted systems" ("godkjente" dvd-spillere).

Et annet eksempel er at Microsoft kan bestemme at kun brukere som kjører et av Microsofts operativsystem skal kunne lytte til NRKs nye nettradiotilbud.

Microsoft kan gjøre dette ved å holde windows media formatet hemmelig og ved å dumpe sin streaming server teknologi i markedet. Hvilke garantier har vi for at Microsoft gjennom den programvare Microsoft utvikler (f.eks. Windows XP) vil lage programkode (og dermed
rettsregler) som ivaretar bredere samfunnsinteresser?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blir Windows XP et mer demokratisk OS en Linux?

Svar:

Microsoft sitter i de fleste komiteer for åpne standarder på Internett, vi var blant annet en av de aller første som implementerte XML fullt ut i de fleste av våre produkter, og har vært en stor pådriver for å få alle i bransjen til å gjøre det samme. Vi ser på bruken av åpne standarder som XML som en naturlig videreføring av Internett teknologien. Det er en betydelig overdrivelse at Microsoft ikke baserer seg på åpne standarder, men vi bruker hvert år et norsk statsbudsjett på
forskning og utvikling noe som bidrar til at vi kommer opp raskt med ny teknologi. Ofte så finnes det ikke standarder for hvordan slik ny teknologi skal defineres for bruk på Internett, det siste eksempelet er "Smart tags" i IE 6, her har vi lagt inn nye funksjoner som vi mener vil forenkle hverdagen for alle brukere hvis de ønsker å benytte det. Men det finnes i dag ingen andre som har kommet så langt med sine web lesere, da må vi selv definere hvordan dette skal fungere og
implementeres, denne definisjonen publiserer vi og legger frem til de ulike komiteer. Dette blir av enkelte oppfattet som om vi prøver å definere våre egne standarder, men i virkeligheten så blir alt offentlig publisert.

En bruker kan installere og benytte den programvaren han eller hun selv ønsker for å lytte til nettradioer. Det er ingenting som hindrer en bruker i å installere Real eller Quicktime på Windows XP så vi har ingen mulighet til å tvinge brukere til bestemte radiokanaler, dette har vi heller absolutt ikke noe om ønske om å forsøke å gjøre i fremtiden. WindowsMedia formatet er forøvrig ikke hemmelig, men alment tilgjengelig for de som ønsker å utvbikle eller lage løsningr basert på dette formatet.

Microsoft jobber med å lage programvare som er av bred allmenn interesse, denne forskningen og utviklingen krever derimot store investeringer, derfor koster programvare i fra Microsoft og andre leverandører penger.

Om Windows XP blir et mer demokratisk OS enn Linux kommer ann på øynene som ser, men vi tror at mennesker fortsatt er villig til å kjøpe programvare som kan være med på å forandre verden, og det er Microsofts hovedfokus i årene fremover. Linux utviklingen er i dag fokusert på
selve operativsystemet, men vi tror ikke den store verdiskapningen ligger i selve OS'er men i tjenestene eller applikasjonene som kjøres på toppen. Og det er utviklingen av disse tjenestene som virkelig krever store investeringer, de neste 5 årene vil du se programvare som vil bety
mer for deg en programvaren utviklet de siste 20 årene har gjort så langt.

mvh
Paul Udjus

Tilbake til artikkelen