WriteDVD! UDF-filformat for DVD-RAM

UDF-formatet har vært brukt på CD-RW-plater og magneto-optiske disker en god stund. Nå ser det ut til å bli standard også for DVD-RAM.

I vår test av Panasonic LF-D101N, formatterte vi DVD-RAM-disken med UDF. For å gjøre det, brukte vi det medfølgende programmet WriteDVD fra Software Architects Inc. Det inneholder både en UDF-pakkedriver og et UDF-formatteringsprogram. I motsetning til CD-RW, som også kan brennes med et standard CD-brennerprogram, er pakkeskriving til UDF den eneste måten å skrive til DVD-RAM.

Erstatter ISO9660

UDF står for Universal Disk Format og er beregnet på å håndtere alle typer lagringsmedium. FAT er beregnet på blokkenheter som disketter og harddisker, mens ISO9660 er beregnet på sekvensielle (eng. streaming) enheter som CD- og DVD-ROM. Det er mulighet for å benytte ISO9660 til pakkeskriving, men det er komplisert og gir dårlig ytelse.

Stor kapasitet

UDF har ingen praktiske begrensninger i forbindelse med filstørrelse og har vært brukt på magneto-optiske disker en stund. UDF er plattformuavhengig og språkuavhengig. UDF støtter lange filnavn på inntil 255 ASCII-tegn eller 127 UNICODE-tegn.

UDF bruker bare én sektor pr. tildelingsenhet (eng. cluster), så minste enhet på en DVD-RAM-disk blir bare 2 KB.

Støtter FAT, men helst ikke

Du kan også formattere disken med FAT16, men da reduseres størrelsen naturligvis til 2 GB. Andre filsystemer som FAT32 er ikke støttet.

To stasjoner

Når du installerer UDF-driveren, får du plutselig en ekstra stasjonsbokstav som kalles "Flyttbar disk". Den er for DVD-RAM-diskene eller Panasonics gamle 640 MB PD-disker som det også er støtte for. Den andre stasjonen brukes da til CD- og DVD-plater. De kan selvfølgelig ikke brukes samtidig.

Vi syntes formatteringen gikk mistenkelig fort med under 5 sekunder(!), men det skyldtes nok at disken var formattert fra før.

Tilbake til testomtalen