WLAN - ytelse eller sikkerhet?

Er det stor forskjell i ytelse på trådløst nett om man bruker kryptering eller ikke? Vi har sjekket de to siste ruterne vi har testet.

Noen synes det er greit å dele sitt trådløse nett med andre, men de fleste velger å aktivere en viss grad av sikkerhet. Hvor sikker man ønsker å være varierer, men 100% sikkert er det ingen ting som er.

Det som er aktuelt for trådløst på hjemmenett er den gamle standarden WEP (Wired Equivalent Privacy) eller den nyere og sikrere WPA (Wi-Fi Protected Access). WPA kommer i to utgaver, men i denne sammenhengen er det WPA-PSK (Pre-Shared-Key) også kalt WPA-P (personal) som gjelder.

Den nye standarden for trådøst 802.11n vil ikke støtte WEP, men ruterne kan også støtte 802.11g og WEP. Men dermed kan du ikke lenger kjøre 802.11n.

Setter du opp ditt trådløse nett til bare å støtte 802.11n så blir du dermed ikke belastet med tilgang fra de som ikke har utstyr som støtter dette.

Slik har vi testet:

WLAN - ytelse eller sikkerhet?


Konklusjon

Som det framgår av tabellen er ikke forskjellen påtagelig. Det er ofte større variasjoner mellom de enkelte testkjøringene (vi har valgt den beste av 10) enn mellom kryptert og ukryptert.

Velger du en av disse ruterne, som er de raskeste av de vi hittil har testet, så er det ingen ting å vinne på å droppe sikkerheten.