Windows NT - Nokså Tullete

Denne søkedialogen fikk Christian Langeland frem i Internet Explorer 4 etter å ha installert Windows NT SP 4:

Windows NT - Nokså Tullete