Windows med god oppdragelse

Dessverre er ikke Windows alltid like veloppdragen i virkeligheten.