Windows-krasj for trøndere

Aldri så galt at det ikke er godt for noe...