Windows kan da brukes til noe...

Dette er i tillegg en betaversjon.