Windows 98-fiks utsatt

Så får vi likevel ikke noen Windows 98 Service Pack i sommer. Microsoft hevder nå at det ikke er særlig store problemer med '98, og at man derfor trygt kan vente med å lansere denne oppdateringen.

Da Microsoft i forrige uke fortalte at de allerede i sommer ville komme ha klar en oppgradering av Windows 98 -- den såkalte Service Pack 1 -- var det mange som reagerte med vantro. Hvordan kunne firmaet lansere et operativsystem som så raskt trengte en liten "oppdatering"? Nå, etter at flere maskinvareleverandører har uttalt at kundene bør være forsiktige med å installere Windows 98 på deres maskiner, kommer det så -- paradoksalt nok -- likevel ikke ut noen Windows 98-forbedring.

Strategiske årsaker

Grunnen er nok hovedsaklig strategisk: Microsoft sier selv at antallet problematiske tilbakemeldinger fra brukerne ikke er noe større enn hva man burde kunne forvente. Firmaet stiller seg derfor uforstående til rapporter om at Windows 98 skaper store problemer for mange brukere.

Hadde de lansert en Service Pack i dag, ville mange oppfattet dette nærmest som en innrømmelse av at man hadde en del problemer. Når Microsoft nå har bestemt seg for å utsette SP1 til september, får man både anledning til å legge inn eventuelle nye drivere fra Toshiba, Dell og de andre store PC-leverandørene, i tillegg til at man får litt bedre tid til å luke ut eventuelle større feil basert på brukerrespons.