Windows 7 raskere og raskere

Nye tester av build 7048 tyder på at Microsoft er på rett spor.

Windows 7-utviklingen er i ferd med å gå over i siste fase, og en såkalt Release Candidate (nesten ferdig versjon) er ventet i april.

Stadig lekker nye utgaver til nettet, og ZDNet har testet én av dem, build 7048, mot tidligere utgaver og versjoner av Windows.

Les også: Windows 7 RC kan være lekket

Stadige forbedringer

Totalt 31 forskjellige typiske oppgaver ble kjørt, alt fra filkopiering, komprimering og installasjon av programmer til spillytelse.

Deretter ble resultatene rangert, og raskeste operativsystem gitt ett poeng, nest raskeste to, tredje raskeste tre, osv.

Når poengsummene ble lagt sammen til slutt, fordelte resultatene seg slik:

PC 1: AMD Phenom 9700 / ATI 3850 / 4 GB minne
XP SP3Vista SP1Windows 7 betaWindows 7 build 7048
1461266260


PC 2: Intel E2200 / GeForce 8400 GS / 1GB minne
XP SP3Vista SP1Windows 7 betaWindows 7 build 7048
1301307871


Du finner alle detaljene knyttet til testen denne siden.