Ville du kjøpt denne telefonen?

Spørs om Telenor er helt glad for denne koblingen mellom redaksjonell omtale og reklameannonse...