Ville du bydd på denne klokka?

Og vi som trodde at... nei, glem det (netthandelen.no)