Vil Internett aldri bli som før?

Katastrofene i USA har påvirket Internett på mange måter. Nyhetstjenester har hatt problemer med å takle den økte trafikken, og nettsteder som vanligvis er opptatt av helt andre ting, viser sin sympati ved enten å legge ned arbeidet eller vie spalteplass til den ufattelige tragedien.

Det flere og flere spør seg nå, er om nettet har spilt en rolle i planleggingen av terrorangrepene. På Internett har man kunne detaljplanlegge i fred og ro, selv om aktørene har befunnet seg på vidt forskjellige steder av kloden.

ISPene ransakes

New York Times meldte i går at de store internettleverandørene (ISPene) i USA vil bli ransaket for informasjon som kan knytte bestemte personer til handlingene. Håpet er å finne eposter og annet materiale som ligger lagret på ISPenes servere. Problemet er bare at terroristene har hatt alle muligheter til å opptre anonymt på nettet, og ved hjelp av kryptert meldingsutveksling kan de ha gjort jobben til en nærmest umulig oppgave for etterforskerne.

Dersom det viser seg at nettet har blitt brukt aktivt i planleggingen av angrepene mot USA, noe som må anses som svært sannsynlig, kan det få store konsekvenser for hvordan Internett vil se ut i fremtiden. Stikkordet her er personvern. Så langt har man vært mest opptatt av å beskytte brukerne av nettet, og verktøy som sikrer deg mot å bli gjenkjent har blitt svært populære.

Syke krefter

Vi har allerede sett hvordan mørke sider hos menneskeheten får utfolde seg fritt her – gjennom utveksling av barnepornografi, groteske bilder og film, trakkasering av folk og folkegrupper, nazistisk propaganda og bombeoppskrifter, for bare å nevne noe. Selv om mange blir avslørt, er det langt flere som ikke blir det.

Se for deg en fremtid der kontroll står i sentrum; at for eksempel hver og en som skal bruke Internett må gjøre seg til kjenne med fullt navn og adresse, anonymitet blir umulig, og all aktivitet blir logget og lagret i årevis. Kryptert informasjonsutveksling vil bli fanget opp av ISPene, og blokkert.

Dette høres ekstremt ut, men vi må være forberedt på at myndighetene vil iverksette tiltak på alle plan for å forsikre seg mot at tirsdagens terrorangrep mot USA skal kunne skje igjen.

La oss ile langsomt

Spesielt de som sitter på toppen av politi og etteretningsvesen har alltid ivret for større innsyn i folks gjøren og laden. De vil ha retten til brevåpning, til å kunne avlytte telefoner og epost og til i det skjulte å gjøre opptak i værelser og kjøretøyer. Vanligvis vegrer vi oss for å gi dem denne retten. Ingen mennesker er 100% lovlydige og etisk fullkomne, og vi frykter at myndighetsorganer med oversikt over våre mørkere sider kan tilrane seg stor makt over oss, en makt som avgjort kan misbrukes til andre formål enn å forhindre alvorlig kriminalitet. Vi forsøker derfor å sette slike tjenester under skarpt politisk tilsyn, men tilsynelatende havner bare tidligere ansatte eller personer som i utgangspunktet deler tjenestenes verdier i tilsynsrollene.

Hendelser som terroranslagene i USA endrer imidlertid dette spillet for en periode. Det blir nå en tid lettere å få gehør for tiltak som berører vårt privatliv og vår personlige frihet. I krisetider vil vi ofre litt av dette for fellesskapet. Det er imidlertid mange eksempler på at de tjenestene vi gir innsynsadgang ikke har felleskapets beste for øyet, men hensynet til egen makt og prestisje.

La oss derfor ile langsomt også i disse krisetider. Terroristene drepte tusenvis av mennesker, la dem ikke lykkes i også å innskrenke den personlige friheten for millioner.

DinSide følger USA-katastrofen:

Enestående i verdenshistorien
Svindel i kjølvannet av katastrofen
Farlig håndbagasje
Økt sikkerhet på norske fly
Frykter copycats
Vanskeligere å reise til USA
-IAA burde vært stengt
Ingen terror for norsk økonomi
USA-reisen: Dette kan du gjøre