Vil Dream-Fire gjøre webutvikling til en drøm?

Macromedia slår sammen to av sine mest populære produkter, Dreamweaver og Fireworks, slik at de blir ett utviklerverktøy for websider. Fra nå av skal de to programmene kommunisere på en måte som bryter med gamle skillelinjer mellom kode og grafikk.

Både Dreamweaver 2 og Fireworks 2 har oppnådd å bli testvinnere i datamagasiner over hele verden i hver sine kategorier: HTML-produksjon og utvikling av grafikk.

Vi har også testet disse programmene, men har kritisert dem for at mange gode ideer og løsninger ikke alltid fullføres. Derfor er det ekstra spennende at versjon 3 er på vei for begge, og at de i tillegg skal kunne kommunisere med hverandre.

Kommunikasjon for store og små

Det er én stor nyhet når disse nye versjonene slås sammen til ett utviklermiljø. I korte trekk dreier det seg om at du skal kunne flytte elementer fra Dreamweaver til Fireworks og arbeide med grafikken, for deretter å flytte disse elementene tilbake til Dreamweaver med ferdig tilpasset kode.

Hvis disse løftene holdes, kan dette bety at mange små men tidkrevende arbeidsprosesser automatiseres: Mellomlagring av filer, komprimering, innhenting av filer i en HTML-editor og tilpassing av kodene slik at grafikken vises riktig på en HTML-side.

Kommunikasjonen mellom disse to programmene skal dessuten fungere sammen med en løsning som allerede finnes i Dreamweaver 2, som gjør det mulig for flere personer å arbeide med utvikling av den samme webtjenesten på samme tid, uten at de går i veien for hverandre eller overskriver hverandres arbeid. Når både kodeutvikling og grafikkutvikling slås sammen til ett utviklingsmiljø, skaper det muligheter for bedre samarbeid og dermed bedre resultater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men kommunikasjonen mellom Dreamweaver og Fireworks kan også komme individuelle utviklere til nytte, ettersom prosessen med å arbeide både med grafikk og kode ofte er svært tidkrevende.

Flere nyheter Fireworks

 • Direkte eksport av enkle Flash-filer, men du må fortsatt bruke utviklerverktøyet for Flash for å lage avanserte animasjoner.
 • Produksjon av HTML-kode som er tilpasset andre HTML-editorer enn Dreamweaver, for eksempel GoLive og FrontPage.
 • Import av PSD-filer (Photoshop-dokumenter med lagdelt informasjon (layers) for viderebehandling i Fireworks 3.

  Flere nyheter Dreamweaver

 • Direkte import av dokumenter laget i Word, Excel og Access.
 • Koder som Dreamweaver ikke støtter (for eksempel ASP som FrontPage benytter) ignoreres, slik at disse ikke blir endret eller ødelagt.
 • Full kontroll over hvordan HTML-kodene dine skal settes opp.

  Men holder dette, da?

  Vi har altså tidligere kritisert disse to produktene for at de ikke alltid kommer helt i mål, selv om Fireworks i stor grad innfridde med versjon 2. Trolig vil versjon 3 føre dette programmet enda videre.

  Men Dreamweaver er vi mer skeptiske til. Det finnes knapt noen funksjon i versjon 2 som gjør alt det som loves på baksiden av esken – og dessverre er det når du skal arbeide med avanserte løsninger at Dreamweaver tvinger deg til å skrive kodene helt på egen hånd.

  Men kanskje ting blir bedre nå? I desember kommer vi tilbake med test av begge programmer, både hver for seg og i tospann.

  Den norske importøren, Demo AS, sier at begge produkter ventes i salg i Norge i midten av desember, men norske priser er ennå ikke fastsatt.