Vekk med ISA-bussen - Intel har nye og bedre løsninger

Intel "hater" ISA-bussen. Den er det største hinderet for videre utvikling av PCen. Det er altfor mange problemer med å støtte en foreldet standard, og PCen kan aldri bli et bruks- og driftsvennlig produkt så lenge den består av et sammensurium av gammel og ny teknologi. Derfor kommer Intel til å straffe de produsentene som vil beholde ISA, men tilbyr også nye og bedre løsninger.

Neste år feirer ISA-bussen 15-årsjubileum, etter at den ble lansert med IBM AT i 1984. At en grunnleggende PC-teknologi har kunnet bli så gammel har flere årsaker. Den viktigste er å sørge for kompatibilitet med tilleggsutstyr. IBM forsøkte å bryte tradisjonen ved å innføre MCA-bussen (MicroChannel Architecture) på sine PS/2-maskiner i 1987. Denne var både raskere og i teorien mer brukervennlig, men ble ingen suksess. Dette skyldtes både at IBM tok seg godt betalt hvis andre fabrikanter ville ta denne teknologien i bruk, men også at MCA ikke hadde så store fordeler at markedet syntes den var verdt å satse på.

Først når Intel lanserte PCI-bussen kom det et reelt alternativ, både for egenskaper og pris. Men ISA-bussen var der fremdeles, som en nisse på lasset.

Under Windows 3.x var det omtrent like vanskelig å installere både et lydkort og et nettverkskort i PCen som å vinne i lotto.

Etter 1995 har millioner av brukere verden over gledet seg over Windows 95 med plug&play, og funnet ut at dette bare fungerer skikkelig hvis det ikke finnes ISA-kort i maskinen.

AMR erstatter lydkort og internt modem

I dag er det ikke mange gode grunner til å bruke ISA-kort i en ny PC. De siste hindringene har vært lydkort og interne modem. PCI-lydkort finnes det nå mange av, men for de helt billige, integrerte løsningene brukes det fremdeles i stor grad brikker som baserer seg på ISA-teknologi. Eksterne modem har eksistert hele tiden, men igjen er det de rimelige interne ISA-løsningene som sperrer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede i sommer publiserte Intel spesifikasjonen for løsningen på dette problemet. Denne kalles Audio/Modem Riser card - AMR. Dette innebærer at det kommer en ny, standard AMR-kontakt på hovedkortet hvor tilleggskort med spesielle modem- og lydkretser kobles til. Intel lanserer til nest år nye brikkesett, med kodenavnene Whitney og Camino, som støtter disse nye funksjonene.

Fordelene er at disse tilleggskortene inneholder færre og enklere komponenter, og dermed blir billigere å produsere. Kortene vil bare inneholde kretser som koder og dekoder mellom analoge (lyd og telefoni) og digitale signaler. Signalprosessorene som nå brukes i lydkort og modem, vil erstattes ved at brikkesettet og PC-prosessoren overtar jobben. Dette gjør det også langt enklere og rimeligere å tilpasse modem til forskjellige standarder i de forskjellige land, og ikke minst blir det mer praktisk å få disse typegodkjent av de forskjellige instansene.

For å tvinge produsentene til å fjerne ISA, vil Intel til neste år rett og slett ta seg bedre betalt for brikkesett som støtter ISA. Dermed vil det bli billigere å produsere moderne løsninger. Dette er også et språk som Taiwan forstår, som har pøst ut rimelige ISA-løsninger i en årrekke.

Hva med de gamle portene?

Det siste hinderet mot en ISA-fri konstruksjon er de tradisjonelle I/O-portene, serie og paralellportene, samt mus og tastatur, som i dag håndteres av såkalte Super I/O-brikker montert på hovedkortet. Disse legger beslag på både IRQ, minneadresser og DMA-kanaler, som gjør det umulig å lage en effektiv og moderne PC som er lett å konfigurere og administrere.

Intels forslag til løsning er LPC - Low Pin Count. Dette er en kontakt som har færre pinner enn dagens løsninger, og skal være knyttet til PCI-systemet i stedet for ISA. Standardenhetene som kobles til vil fremdeles være kompatible, siden nye brikkesett og systemets BIOS tar seg av tilpasningen til operativsystemet.

Så når dette årtusenet nærmer seg slutten kan vi håpe at PCen endelig blir både billigere, mer brukervennlig og lettere å administrere.