Vedleggssikkerhet

Hei,
I hjelpeteksten i Outlook står det "Det er to nivåer for vedleggssikkerhet. Tilgangen til filer på nivå 1 er blokkert og kan ikke endres. Når du mottar et vedlegg med en filtype på nivå 2, blir du spurt om du vil lagre filen på harddisken. Hvis du bruker Microsoft Exchange Server, kan systemansvarlig legge til og fjerne filtyper på begge nivåer for e-postsikkerhet. Hvis en filtype legges til på begge nivåer, blir den behandlet som en filtype på nivå 1."

Er det en måte å endre dette på? Jeg får stadig tilsendt *.EXE filer som er vennligsinnet, og da er det ikke til noen hjelp at en ikke kan motta dem.

Mvh

David

Datadoktoren svarer

Hei

Dette er noe du må ta opp med systemansvarlig, som konfigurerer mailsystemet og Exchange Server.

Det er ingen god ide å åpne systemet for alle EXE-filer, men det er mulig å slippe igjennom vedlegg fra bestemte avsendere.

En annen mulighet er at du avtaler med de som sender deg EXE-filer at de enten pakker dem til en zip-fil, eller at de bare rett og slett endrer ”EXE” til ”FIL” eller lignende.

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar