Uvanlige fremtidsvisjoner

Ja, hvordan ble egentlig livet i år 2000?