Uønsket installasjon...

Apropos antirøykekampanjene som herjer for tiden...

Takk til Thore Øyvind for bidraget!

Send dine bidrag til humorspalten vår på adressen [email protected]. Men hus - det må være datarelatert humor!