Ultratynne minnebrikker gir 128 MB SmartMedia

Ørsmå minnebrikker åpner for en rekke spennende dataprodukter i årene som kommer. Digitale kameraer, håndholdte PCer og MP3-spillere har alle behov for lagring, og Toshiba lanserer nå en helt ny teknikk som gjør kretsene syltynne.

Toshiba har lansert en ny innpakning som de kaller PTP – Paper Thin Package. Denne er bare en tiendedel så tykk som tidligere kretser, som gjør det mulig å lage en rekke nye produkter. Samtidig vil det bli mulig å mangedoble kapasiteten for eksisterende produkter.

I første omgang vil Toshiba bruke teknikken til å produsere SmartMedia minnekort med fire ganger kapasiteten i forhold til dagens løsninger. SmartMedia brukes først og fremst i digitale kameraer, og det var Toshiba som utviklet SmartMedia-kortene i utgangspunktet. Den nye teknologien gir en kapasitet på hele 128 MB. Frem til nå har flere produsenter av digitale kameraer forlatt SmartMedia til fordel for CompactFlash, fordi kapasiteten på SmartMedia har vært for lav. Dette kan endre seg nå.

Nye bruksmåter

I produksjonen kan kretsene enten monteres lagvis for bruk i minnekretser, eller monteres i en tynn, fleksibel innpakning og så legges på tape.

På grunn av tykkelsen, vil også kretsene bli vesentlig mer fleksible, og kan derfor limes fast på mange typer objekter, til og med på runde gjenstander. Dette gjør det mulig å bruke kretsene i helt nye produkter.

Toshiba viste fram et eksempel hvor en brikke på størrelse med et frimerke hadde fått en antenne. Denne ville kunne limes fast på nær sagt hva som helst, og dekke en rekke bruksmåter. Disse kan være alt fra sikring av inventar til Internett-terminaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkel metode – i prinsippet

Denne nye teknikken ble utviklet i forbindelse med produksjon av større silisiumplater. Kretsmønsteret for et antall brikker blir laget på disse i en operasjon. Siden blir platen delt opp i biter og montert i de enkelte brikkene med tilkoblinger. Større plater gir større effektivitet i produksjonen.

Disse store platene har lettere for å sprekke under håndtering og oppdeling. Derfor ble det utviklet en mer skånsom teknikk hvor de først ble delt halvveis fra den ene siden. Så ble platen slipt ned fra den andre siden, slik at den delte seg opp i biter når tykkelsen var slipt tilstrekkelig ned.

Denne produksjonsprosessen lot seg videreutvikle til å framstille enda tynnere kretser. Det kreves selvfølgelig tilsvarende høy presisjon på produksjonsmaskinene.