Uheldig plassering del 475

Desken - desken - fyfyfy!

Følgende to saker er hentet fra Nettavisens forside:

Uheldig plassering del 475


La oss håpe det ikke er snakk om to sider av samme sak...

Takk til Hans Erik for bidraget!