Uheldig logo-valg, eller helt bevisst?

Selger kanskje Viagra under bordet?