Ubuntu-PCer fra Dell

Linux i ferd med å bli en reell utfordrer til Windows?

Dell har inngått en avtale med Canonical, selskapet som står bak Ubuntu, om å selge PCer med Ubuntu Linux 7.04 forhåndsinstallert. Avtalen gjelder utvalgte modeller, og vil i første omgang kun gjelde det amerikanske markedet. Ubuntu Linux er en av de aller mest populære gratis Linux-distribusjonene for tiden.

Historisk

Dette er første gang at Linux og åpen kildekode kommer forhåndsinstallert på PCer fra en av de store PC-produsentene. Nå håper entusiastene at dette skal få flere til å få øynene opp for Linux, som i det stille har gjort betydelige framskritt den siste tiden, hva angår brukervennlighet og støtte for forskjellig maskinvare.

Ubuntu-PCer fra Dell


Microsoft og Windows har fortsatt et ekstremt grep om markedet, med rundt 90% markedsandel, til tross for at det altså finnes alternativer som løser de fleste oppgavene uten kostnad. Ubuntu inneholder for eksempel tekstbehandler, regneark, presentasjonsprogram, DVD-brenneprogram, multimedieavspillere, spill, nettleser, epostprogram og mye mer, og kommer på 40 språk - inkludert norsk.

I følge BBC News bruker Dell-sjef Michael Dell selv Ubuntu Linux på sin hjemmemaskin.