Twain-driver

En Twain-driver er et program som kan startes inne fra et bildeprogram, og som gjør deg i stand til å hente bildene direkte fra kameraet til f.eks. Photoshop. Brukes ofte i skannere for å lese bildene direkte fra skanneren til bildeprogrammet. Er også vanlig på digitale kameraer, men en mye mer effektiv metode for å overføre bildene, er å bruke en minnekortadapter.

Twain kan sammenlignes med en tolk, som oversetter "språket" i kameraet til "språket" i bildeprogrammet slik at de kan snakke sammen.