Trygt å slette temp-filer?

Dagens spørsmål:

Trygt å slette temp-filer?

Kan jeg slette alt innholdet i mappen C:\Windows\temp? Filene i denne mappen tar så mye plass på harddisken og jeg har hørt at det er trygt, men likevel...

Datadoktoren svarer:

Absolutt! Å slette filene i temp-katalogen er (dessverre) en del av vedlikeholdsarbeidet alle brukere av Windows er pent nødt til å gjøre en gang i blant.

Filene i denne katalogen er nemlig en slags "kladdeblokk" som Windows benytter for å mellomlagre ulike ting som ikke håndteres direkte i internminnet. Hvert enkelt program er selv ansvarlig for å rydde opp etter seg. Dessverre er ikke alle programmer perfekte. Noen rydder ikke opp i det hele tatt og andre krasjer før de har kommet så langt. Det betyr at du må slette filene manuelt en gang i blant. Spesielt etter installasjon av ny programvare, kan temp-katalogen være meget stor.

Et lite unntak
Noen programmer har automatisk gjenoppretting av filer når en maskin krasjer. Et eksempel er Word, som kan gjenopprette dokumenter automatisk (under forutsetning av at denne funksjonen er aktivisert). De midlertidige dokumentene som brukes til dette lagres i temp-katalogen. Utover slike "ekstremsituasjoner", er det en god regel å slette alle filene i denne katalogen. Selv sletter jeg filer i temp-katalogen i gjennomsnitt annenhver dag.

Av og til vil du få beskjed om at noen av temp-filene kan være i bruk. Det er naturlig at det skjer hvis programmet som laget dem fortsatt kjører. Sørg derfor for at alle programmene er avsluttet før du sletter temp-filene. Noen filer kan også være låst etter et programkrasj. De vil frigjøres etter en omstart av maskinen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjekk også Windows-katalogen
Noen programmer benytter Windows-katalogen til sine temporære filer. Det er derfor lurt å sjekke C:\WINDOWS for filer med endelsen TMP. Vær likevel meget forsiktig så du ikke sletter andre filer som tilhører Windows og kan være kritiske for systemet.

Flere spørsmål og svar