Treg, men ærlig

Noen prosesser tar lengre tid enn andre.