Total webutvikling med Spectra

Allaire lanserer nå Spectra, som er et profesjonelt utviklingsmiljø for webtjenester. Spectra støtter alt fra databaser og elektronisk handel til fjernpublisering og prosjektstyring.

Allaire har hatt stor suksess med sine to programmer ColdFusion (som gjør det mulig å publisere innhold fra de fleste databaser til webben) og HomeSite (vår testvinner blant HTML-editorer). Nå kommer programmet som skal revolusjonere profesjonell webutvikling: Spectra.

Effektiv prosjektkontroll

Spectra er bygget opp rundt filosofien om at bestemte fagfolk gjør sin jobb bedre dess mindre de forstyrres av problemene som andre fagfolk strir med. Derfor sørger Spectra for å tilby ulike brukergrensesnitt for ulike fagfolk som er involvert i et webprosjekt, enten det er databaseutviklere, programmerere, designere, markedsførere eller kommersielle samarbeidspartnere. Til og med kunder og lesere regnes som deltakere i den totale prosessen.

Og takket være Spectra skal alle deltakere i utviklingsprosessen kunne bidra til prosjektet uten å måte ringe til deltakere på andre nivåer, stille opp i utallige møter, bli nedrent av slitne prosjektledere, eller vente på at andre skal gjøre sin del av jobben.

Spectra gir gode muligheter for å definere rettigheter i prosessen. Det skal være mulig å bestemme tilgang helt ned på sidenivå.

Denne organiseringsformen vil gjøre det mulig å ha større kontroll over kvaliteten på det endelige produktet, og dessuten bidra til å bedre kontroll med kostnader og tidsfrister.

Kombinerer teknologier

Teknologien og filosofien bak ColdFusion er nok en av hjørnesteinene i Spectra. ColdFusion oversetter databaseinformasjon til informasjon som kontrolleres av et kodespråk som ligner mye på HTML. Fra ColdFusion kan denne informasjonen publiseres som vanlig HTML, men tilpasset brukere og deres behov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spectra gjør det samme som ColdFusion, men går mye lenger.

I Spectra vil programmerere kunne arbeide med ren strukturering av data, samtidig som designere arbeider med form til enkeltsider og organisering av websider. Disse to utviklermiljøene vil kunne hente informasjon fra hverandre i sanntid, og dermed se hvordan det endelige resultatet vil bli.

Markedsansvarlige vil kunne motta svært detaljert statistisk informasjon om hvordan bruksmønstre på tjenesten er, og så sant webtjenesten er under konstant tilpasning, vil denne informasjonen kunne brukes til å endre og tilpasse slik at tjenesten blir best mulig.

Med Spectra vil brukergrensesnittet i stor grad være webbasert, slik at mange av deltakerne i utvklingsprosessen kan sitte helt andre steder enn hovedteamet, og likevel ha full tilgang til informasjon. Dette gir gode muligheter for effektiv deltakelse for representater fra bedriften eller organisasjonen som kjøper webutviklingen.

For lesere og kunder vil Spectra ha teknologi som sørger for at informasjonen som de gir fra seg er korrekt, og at informasjonen som gis kommer til riktige mottakere og at den igangsetter riktige prosesser. Dessuten vil lesere og kunder kunne oppleve at informasjon blir tilpasset deres profil, enten det dreier seg om opplysninger som er gitt frivillig, registrerte brukermønstre, eller den informasjonen som alle brukere gir fra seg ved vanlig surfing: nettleser, operativsystem, geografi og plugg-inner.

Spennende er det også at Spectra har avanserte løsninger for samarbeidspartnere (eng. affiliates). Markedsføring med samarbeidspartnere har blitt svært populært i USA, og baserer seg på at andre webtjenester lenker til varer og får en bestemt prosentandel av det eventuelle salget. Gjennom Spectra får samarbeidspartnere tilgang til bestemt informasjon som bare gjelder dem. Og dessuten kan de lenke seg til dynamisk informasjon, slik at hvis for eksempel prisen på en vare endrer seg, så vil Spectra sørge for at denne blir endret også på webtjenestene til samarbeidspartnerne.

Spectra innholder mange muligheter for tilpasning av materiale. Det skal være skikkelige løsninger for elektronisk handel, for avanserte søk, og for elektroniske registre. Spectra lover også støtte for differensiert publisering for nettlesere som tolker HTML, StyleSheets og XML ulikt. Slik skal alle lesere alltid ha mulighet til å se pene websider. De viktigste nye teknologiene på Internett, som for eksempel Flash og RealMedia, støttes også av Spectra.

Ikke for alle

Spectra virker svært lovende, og tar for seg nettopp det som webutviklermiljøer i bl.a. Norge har slitt mest med: oversikt og styring uten at de kreative prosessene ødelegges.

De enkelte bitene i Spectra byr på få nyheter, vi har sett det meste før. Men det som gjør Spectra spennende er at praktisk talt alle aspekter ved avansert webutvikling samles i ett verktøy, og at dette verktøyet bidrar til prosjektstyringen.

Men vi har ennå ikke sett noe endelig produkt, og selv om Allaire er et av de beste selskapene for webutviklingsprogrammer, kan det hende at et så avansert verktøy som dette må være, ikke klarer å holde alle lovnader.

Foreløpig er verken lanseringsdato eller priser klare. Men billig blir dette ikke, vi vil anta at pakken nok kommer til å koste over 10.000 kroner.

Spectra kommer til å leveres for enten Windows NT eller Solaris, og krever at ColdFusion Application Server er installert. Databaser som den vil kommunisere med er Microsoft SQL Server, Oracle 7.3/8.0, Sybase System 10,11 eller Sybase SQL Anywhere.

Mer opplysninger får du på Allaires hjemmesider.