Tips 1:Defragmenter harddisken

Etter en tids bruk når filene på harddisken har blitt flyttet rundt, slettet, opprettet og utvidet, vil de ikke lenger ligge i ett stykke på harddisken. De vil være fragmenterte og gi deg dårligere ytelse.

Hvorfor

Alle filer på harddisken blir liggende på samme sted så lenge de ikke kopieres eller krympes. Resultatet er at du risikerer at det oppstår ledige huller på harddisken. Disse hullene vil kunne fylles av nye filer.

En stor fil risikerer da å oppta flere av disse små hullene. Det samme gjelder en fil som vokser når det ikke er ledig plass rett bak den. Alle disse filene som ikke ligger i én bit, kalles fragmenterte.

Det eneste du som bruker merker til dette, er at harddisken jobber hardere og at ytelsen går ned. Men heldigvis finnes det i alle versjoner av Windows 95 et program som heter Defrag. Det er i stand til å omorganisere filene slik at de havner etter hverandre. Spesielt på en nesten full disk, kan det gi dramatiske ytelsesforbedringer.

Mer avanserte defragmenteringsprogrammer kan også plassere de mest brukte filene først på disken. De fleste harddiskene er nemlig mye raskere på begynnelsen enn slutten.

Foto: Erik Andersen Vis mer

Hvordan

For å bruke Defrag gjør du følgende:

  1. Først åpner du opp mappen
    "Min datamaskin", høyreklikker på den aktuelle stasjonen og velger "Egenskaper".

  2. Velg skillearket for "Verktøy" og velg knappen som heter "Defragmenter..."

Foto: Erik Andersen Vis mer

Windows 98

Windows 98 har et meget avansert defragmenteringsprogram. Det startes på samme måten som beskrevet over. Det er i stand til å organisere filene slik at de lastes raskest. Vi anbefaler deg alltid å bruke dette fremfor tredjeparts-programmer.