Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer

Det første som møter oss er en resepsjon med hyggelige imøtekommende folk. Man kan velge mellom en guided tour med en levende person, en elektronisk giude i form av en håndholdt enhet, eller man kan vandre fritt omkring på egenhånd.

Innenfor resepsjonen er det den historiske delen vi først støter på. Her er det stilt ut objekter fra de forskjellige milepælene i Intels utvikling.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Siden Intel startet med produksjon av minne er dette det første som er utstilt. Her er en modul med magnetminne ”core” plassert ved siden av Intels integrerte halvlederløsning. Forskjellen i størrelse er enorm, og økonomien i det hele er også høyst påtagelig: Det magnetiske minnet måtte monteres for hånd, mens Intels løsning ble produsert med høy grad av automatikk.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Videre i utstillingen finner vi andre velkjente milepæler, som den første bordkalkulatoren som ble bygget rundt en enkel mikroprosessor.

Dette var et gjennombrudd for Intel og elektronikkbransjen generelt. Ved hjelp av et myue større innslag av programvare kunne man nå konstruere nye enheter med langt rimeligere utviklingskostnader.

Til dette utviklet Intel en egen enhet, som allerde den gangen var Intel-blå.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Den første personlige datamaskinen som ble populær er selvsagt også stilt ut. Vi snakker om Altair 8800, som i utgangspunktet ble programmert i binær maskinkode, direkte fra brytere på frontpanelet. Senere ble det utviklet andre og mer elegante metoder, blant annet av et lite programvarefirma startet av noen studenter. Selskapet het Microsoft, men det er en annen historie...

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


De virkelige milepælen er den neste maskinen i rekken, IBM PC. Selv om Apple var tidligere ute med sin Apple II, og mange andre produsenter hadde lignende datamaskiner på markedet, så gjorde IBM-navnet sitt til at nettopp denne maskinen ble dominerende i forretningslivet. At den var lett å klone, siden det meste var gjennomdokumentert i god IBM-ånd og resten var lett å kopiere, gjorde jo sitt til at den etter hvert ble en industristandard.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Å utvide minnet på den opprinnelige IBM-PC var ikke så enkelt. Helt fram til 486-maskinene var det snakk om å montere IC’er i sokler eller sette inn et minnekort. En av løsningene var Intels Above Board, som var til spesielle bruksområder som RAM-disk osv. DOS støttet jo ikke mer en 640 KB uansett.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Med 386 kom en ekte 32-bits PC på banen, og Microsoft hadde en egen versjon av Windows som støttet denne. Men det viktigste var nok likevel at den var langt raskere enn forgjengeren 286.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Med 486 kom også matteprosessoren inn i den samme brikken som selve CPUen, og slik har det vært siden. Brikkesettet ble nå også en del av Intels pakkeløsning for PC-bransjen, og selv om noen har forsøkt seg med alternative brikkesett, har Intel beholdt overtaket. Dette i motsetning til AMD som satser på at andre gjør denne delen av utviklingsjobben.

Timeline – fra minnekretser til dagens flerkjerne mikroprosessorer


Intels prosessorer og brikkesett sitter nå både i størstedelen av alle PCer og etter hvert også Mac’er – nærmere et monopol er det vel vanskelig å komme.

Hva er digital teknikk, hvordan fungerer mikroprosessorer – en kjempemodell