Tiltalen mot Microsoft - hva dreier det seg egentlig om?

Det amerikanske justisdepartementet og 20 amerikanske stater har nå reist tiltale mot Microsofts påståtte illegale forretningsvirksomhet. Microsoft hevder at det de gjør er lovlig, siden de ikke har gjort annet enn å videreutvikle sitt operativsystem til å dekke behovene til dagens og fremtidens brukere. Derfor har de avbrutt forhandlingene og lar nå rettsapparatet komme fram til en avgjørelse.

Den eksplosive veksten i tilknytning og bruk av Internett tok Microsoft og Bill Gates på senga - det er en kjent sak. De har både uttalt og skrevet at de trodde dette ville ta lenger tid, og at de derfor ikke hadde produkter klare for dette nye markedet.

Da MS så at Internett vokste i en eksplosiv fart og at Netscape hadde en nettleser med en overveldende markedsandel fikk pipen en annen låt. De innså at internettbruken i økende grad ville prege bruken av datamaskiner generelt, og at det dermed ville oppstå en fare for at programvaren som ble mest brukt til Internett også ville kunne videreutvikles til et operativsystem eller en erstatning for dette. En slik utvikling kunne true Microsoft og Windows' posisjon.

Microsoft angrep situasjonen på to måter. De forsøkte å legge hindringer i veien for Netscape og de brukte store resurser på å videreutvikle egen programvare for Internett.

Når det gjelder den første delen vil det være snakk om bevisførsel i henhold til godkjent forretningspraksis.

Når det gjelder den andre delen blir bildet mindre tydelig. Microsoft svarte på utfordringen fra Nescape ved å lage en gratis, frittstående nettleser - Internett Explorer. Men angsten for å miste sin posisjon stakk dypere. De fryktet at Netscape skulle utvikle seg til et alternativt operativsystem. Derfor var det eneste naturlige å endre Windows slik at støtten for all internettbruk ville være fullstendig integrert i operativsystemet. Måten å navigere i filer på harddisken eller i sider på nettet skulle være identisk. Brukeren skulle slippe å forholde seg til to verdener. All annen programvare skulle også være nettorientert, slik at det å publisere data på papir, lokalt eller på nettet ikke skulle være flere forskjellige oppgaver. Dermed ville en frittstående nettleser etter hvert bli overflødig fordi, både operativsystemet og mye av standardprogrammene ville kunne brukes direkte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stridens kjerne

Anklagerne mener at dette er en kunstig vri fra Microsofts side fordi nettleseren egentlig er et selvstendig produkt.Microsoft hevder at dette ikke er tilfellet. Å integrere støtte for Internett i operativsystemet er en ny oppfinnelse som kommer markedet og brukerne til gode og kan derfor ikke angripes ut fra lovverket. De påberoper seg retten til å stå helt fritt til finne opp nye løsninger, uten at offentlige myndigheter skal diktere rammebetingelsene.

Hva vil skje videre?

Denne saken kan ta lang tid. Så lang tid at verden vil forandres mens den pågår, slik at grunnlaget for saken endres underveis. Det samme skjedde med saken mot IBMs påståtte monopol, som varte fra 1969 til 1982.Men det er mulig at Microsoft vil få noen skraper og må betale noen bøter for slett forretningspraksis.

Samtidig er dette mye gratis reklame for Microsoft og Windows 98. Microsoft hadde ikke planlagt noen større kampanje for Windows 98 slik som de gjorde med lanseringen av Windows 95. Det kan, for en kyniker, se ut som om de heller bruker pengene til rettssaker og oppnår enda større markedsføringsgevinst av dette.