Tilordne A og B på DVD-brenner?

Spørsmål:

Hei,

Jeg sitter i et nettverk der nesten hele alfabetet er tatt i bruk på nettverksstasjoner. Når jeg skal sette inn en ekstra disk eller DVD-brenner får jeg problemer med å tilordne bokstaver. Jeg har måttet mappe nye disker inn i gamle, og det er greit nok, men en
dvd-brenner vil jeg gjerne ha egen bokstav til. Hvorfor får jeg ikke bruke A: eller B: når
jeg ikke har diskettstasjon?


Vennlig hilsen

Tom

Datadoktoren svarer:

Hei,

Bokstavene A og B er rett og slett sperret for tilordning til annet enn diskettstasjoner eller stasjoner med flyttbare media - untatt CD/DVD.

Så du - eller noen andre - må nok organisere de lokale stasjonne eller nettversresursene annerledes hvis du vil gi plass til en flyttbar disk eller DVD-brenner.

Har du for eksempel en kortleser til minnekort på maskinen din kan du endre to av kortspaltene til A og B, og dermed frigjøre et par andre bokstaver til andre lagringsenheter.

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar

[Ugjyldig objekt (debatt)]