Tilkall apene! Nå!

Enkelte har ikke høye tanker om IT-avdelingen.