Til Telemark med akseptable priser

Spørsmål til Bredbåndsfabrikken:
Når vil dere tilby privatpersoner i Telemark bredbånd til godtagbare priser, slik som UPC og Chello gjør i andre fylker? :)

Best Regards/Vennlig hilsen:
Oycob

Svar:

Hei Oycob.

Bredbåndsfabrikken har nå i startfasen fokusert på å bygge ut et ekte bredbåndsnett i Oslo. Deretter vil vi prioritere de store byene i Norge og andre steder med tett befolkning. Dette gjør vi av kostnadsmessige hensyn. Vi er klar over at dette medfører at det vil ta noe tid før vi dekker store deler av landet og det beklager vi. Jeg kan derfor ikke gi deg noe konkret informasjon om når vi kan tilby ekte bredbånd til Telemark. Bredbåndsfabrikken vil fortløpende informere på våre nettsider www.bredband.no om utbyggingen av vårt nett.

Med venlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl

Tilbake til oversikten