Til: Steve Jobs. Fra: James Bond

Klar tale fra Sean Connery.