Til: Steve Jobs. Fra: James Bond

Klar tale fra Sean Connery.

Hvorvidt brevet fra 1998 er ekte eller ikke, vet vi ingenting om. Men vi liker attityden. Er man James Bond, så er man James Bond :)

Til: Steve Jobs. Fra: James Bond


Takk til Erik for bidraget!