Tid for utelek

Noen som kjenner igjen problemstillingen?