Thecus YES-box - oppdatering med stor forbedring

I slutten av september testet vi YES-box fra Thecus, og et av ankepunktene var en beskjeden hastighet. En oppdatering lover forbedring - vi har testet.

I noen tilfeller kan testing av produkter sammenlignes med å måle strikk. Dette gjelder særlig produkter som kan oppdateres i felten, gjerne med en enkel nedlastning av ny firmware.

Man kan kritisere produsentene for å slippe produktene for tidlig ut på markedet, og mene at de burde jobbe grundigere og optimalisere både ytelse og utvalg av egenskaper før lansering.

På den annen side er det også gunstig for brukere å kunne kjøpe et helt kurant produkt som senere faktisk blir bedre enn da det var nytt ved en gratis nedlastning.

Koster oppgraderingene penger blir det straks en annen problematikk, og mange kan føle seg lurt. I dette tilfellet, hvor oppgraderingen gjelder Thecus YES-boks som vi nylig testet slipper vi heldigvis å forholde oss til dette.

Thecus YES-box - oppdatering med stor forbedring


Nye egenskaper

Den nye oppdateringen er oppe i versjon 2.1.01, og byr på 11 nye egenskaper sammenlignet med versjon 1.x

Noen av disse er marginale og flere er ikke like viktige for alle, men her er listen:

 1. Swap partisjon doblet fra 500 MB til 1 GB
 2. MacOS8/9 codepage støtte for utvidet språkkompatibilitet
 3. Ny knapp for E-mail notifikasjon
 4. Mulighet for å endre FTP-porter
 5. Trådløst nettkort (tilleggsutstyr) kan aktiveres/slås av fra web-grensesnittet
 6. Forbedret ytelse
 7. Ny switch for IP-deling
 8. Hastighetsregulering av viften
 9. iTunes server rescan kan settes til 1, 10, 30, 60 minutter eller en dag
 10. Tidsintervall for stopp av harddisk kan settes til 30, 60, 120minutter og aldri
 11. Disk informasjon er fjernet fra System Status

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bedre ytelse

De viktigste egenskapene er nok økt hastighet og for mange er også viftekontrollen velkommen. Støyen reduseres betraktelig, men helt stille er den likevl ikke.

Vi målte ytelsen og fant at det hadde skjedd en påtagelig forbedring.

Thecus YES-box - oppdatering med stor forbedring


Skriveytelsen er dramatisk forbedret, vi snakker om over dobbelt så rask skriving.

Leseytelsen er langt jevnere og er ca 30% raskere, også en vesentlig forbedring om enn ikke like dramatisk.

Konklusjon

Boksen er nå i stand til å levere bedre ytelse, noe som var spesielt klart merkbart i praktisk bruk ved visning av mediedata som bilder og video.

Likevel vil nok mange entusiaster heller bruke en eldre PC til de samme oppgavene som denne boksen byr på. Og Thecus YES-box er fremdeles alt for "teknisk" til å kunne bli noen allemannseie.

Men den nye versjone gjør at den leverer en langt mer kurant ytelse. Og den er jo svært kompakt og praktisk når den først er oppe og kjører.

Her finner du den første testartikkelen

Thecus får du hos Komplett