The Gathering får momsfritak

Regjeringen foreslår at arrangører av datatreff ikke lenger skal få momskrav.

I Statsbudsjettet for 2009, som ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen at arrangementer som The Gathering skal likestilles med andre kultur- og idrettsarrangementer. Slike er i dag unntatt fra merverdiavgift.

Gikk nesten konk

Problemstillingen fikk mye oppmerksomhet tidligere i år, da datafesten The Gathering i Vikingskipet ble truet med et momskrav på nærmere 500000 kroner, fordi skattemyndighetene ikke vurderte tilstelningen som kultur.

Momskravet førte til at arrangøren truet med å legge ned hele arrangementet. Trond Giske og Kristin Halvorsen engasjerte seg deretter i saken, som nå altså ser ut til å få en løsning.

Kilde:
NTB

Alt om statsbudsjettet.