Testet:Microsoft Publisher 98

Desktop Publishing-programmet Publisher fra Microsoft kommer nå i ny versjon. Vi har testet programmet, og hovedinntrykket er at dette er et program som er velegnet til enkel trykksakproduksjon, men som ikke vil gå tungvektere som PageMaker og Quark Express i næringen.

Foto: Torvald Kvamme Vis mer
Pluss og minus
Dette elementet er dessverre fjernet.


Hvis du ikke har brukt desktop publishing programmer før, kan du lese Bakgrunnsstoff: Hvem trenger egentlig Desktop Publishing .

Publisher har mange likhetstrekk med PageMaker. Hovedelementene som malsider og tekstblokker ligner, og vi har en mistanke om at utviklerne i Microsoft har funnet betydelige mengder inspirasjon hos Adobe.

Men å sammenligne direkte er ikke rettferdig. PageMaker er et mye dyrere program, og det har også betydelig flere funksjoner som proffe brukere vil sette pris på. Publisher blir på en måte en videreføring av Word for mer effektiv trykksakproduksjon.

For å teste programmet i full bredde, har vi satt opp et 20-siders informasjonsblad i samarbeid med Norsk Forbund for Fjernundervisning. Bladet er forholdsvis enkelt med artikler og bilder hovedsakelig over to spalter med noe spesiell formatering her og der.

I løpet av testperioden trivdes vi godt med Publisher. Grensesnittet er enkelt, og er du vant til andre Microsoft-produkter, er overgangen smertefri. Det betinger imidlertid at du vet hvordan slike programmer fungerer og dermed vet hva du skal se etter.

I denne artikkelen finner du:
Komme i gang med Publisher
Sette opp og navigere
Jobbe med tekst og bilder
Maler og bildebiblioteker
Klargjøre for trykking
Bakgrunnsstoff:
Hvem trenger egentlig Desktop Publishing