TeraHertz-teknologi fra USA

Vi behøver neppe å bekymre oss for at den tekniske utviklingen kommer til å stoppe med det første. På laboratoriene rundt om i verden forskes det hele tiden på nye grensesprengende fenomener. I USA har forskere ved universitetet i Illinois funnet en metode som gjør det mulig å lage kretser som opererer med hastigheter på 100 Terahertz.

100 terahertz er 100.000.000.000.000 - eller 100 billioner svingninger pr sekund. Amerikanerne kaller det 100 trillioner, uansett er det et forholdsvis stort tall og en fantastisk hastighet.

For at noe skal kunne operere i denne hastigheten må det være utrolig lite, på molekylnivå. Ellers vil energiforbruk, friksjon og varme gjøre at levetiden blir omtrent i samme størrelsesorden, men med et null og et komma foran…

Bytter atomer

Teknikken går i korthet ut på å fjerne et hydrogenatom som er lagt på en ren silisiumflate og erstatte dette atomet med et organisk molekyl. Dermed kan man på en kontrollert måte få molekyl til å spinne med denne utrolige hastigheten.

Fordelen med å bruke organiske molekyler er at de forholdsvis lett kan tilpasses interaksjon med andre typer elektroniske eller mekaniske enheter på nanoskalanivå.

Verktøyene som ble brukt i eksperimentet er selvsagt ikke egnet for masseproduksjon, men dette er et praktisk, teknisk problem.

Forskningsgruppen ved University of Illinois, under ledelse av professor Joseph Lyding, påpeker at det enda er et stykke igjen før det er klart hvordan metoden for å utvikle praktiske løsninger er klar.