Med Extensis PhotoGraphics kan du kombinere foto og vektorgrafikk direkte i Photoshop. Legg merke til at alle objektene kan få individuell gjennomsiktighet. Verktøyene hører helt og holdent til PhotoGraphics.
Med Extensis PhotoGraphics kan du kombinere foto og vektorgrafikk direkte i Photoshop. Legg merke til at alle objektene kan få individuell gjennomsiktighet. Verktøyene hører helt og holdent til PhotoGraphics.Vis mer

Tegneprogram direkte i Photoshop

En stor ulempe med de fleste fotoprogrammer er at du ikke kan endre linjer, sirkler og bokser på en god måte etter at de er satt på plass. Extensis PhotoGraphics løser dette, og kan være en god løsning for deg som har enkle illustrasjonsbehov som du vil kombinere med bilder.

En vanlig løsning for illustratører er å benytte CorelDraw eller Illustrator til tegninger, og Photoshop til bildebehandling. Dette gir mye import og eksport som ikke alltid er like vellykket, og både CorelDraw og Illustrator er store og tunge programmer.

Har du har enkle tegnebehov som opplæringsmateriell, websider, illustrasjoner til tekniske tegninger og enkle salgsbrosjyrer, da kan Extensis gi deg det du trenger direkte i Photoshop til en mye lavere pris, og med en mye lavere terskel for å komme i gang.

Vektorer direkte i Photoshop

Photoshop er helt og holdent basert på punktgrafikk (bitmap), mens PhotoGraphics er basert på vektorgrafikk. Det innebærer at tekst, linjer, sirkler o.l. defineres som frittstående objekter som kan redigeres etter at de er tegnet. Dette er en stor fordel når du skal tegne illustrasjoner.

Måten dette gjøres på, er at PhotoGraphics opptrer som en plugg-inn pakke som starter inne i Photoshop. Programmet har egne verktøyer, men resultatet legges på bildet på et eget lag. Deretter kan du på et hvilket som helst tidspunkt gå tilbake og endre tegningen.

Begrenset, men OK funksjonalitet

Dette er ikke et program som kan sammenlignes med fullblods tegneprogrammer som CorelDraw eller illustrator. Men de viktigste egenskapene er intakt, og du vil både finne verktøyer for avansert teksthåndtering og tegneverktøyer for linjer, kurver, bokser og sirkler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant funksjonene som kan være nyttige, er muligheten for å justere gjennomsiktigheten på hvert enkelt objekt individuelt (se bildet). Du kan også justere kantutjevningen (eng. anti aliasing) på en mye bedre måte enn i Photoshop direkte. Kantutjevning brukes for å få kurver til å se bedre ut ved å legge på overgangsfarger der objektet bøyer. Hvis du f.eks. skal bruke små skrifttyper på en webside, vil kantutjevningen i Photoshop gjerne gjøre skriften utydelig. Med PhotoGraphics kan du justere nivået på kantutjevningen.

Du kan tegne både rette linjer, bezier-kurver eller en kombinasjon av begge. Porgrammet har alle de mest nødvendige mulighetene for å redigere nodene ("knekkpunktene") i en tegning, og det gir god fleksibilitet.

Programmet har også linjaler, og har dessuten mulighet for å benytte hjelpelinjer (også magnetiske). Det er et viktig verktøy hvis du vil tegne effektivt.

Filhåndteringen er også god i PhotoGraphics. Du kan lagre en rekke tegninger separat, og hente disse frem ved behov. Det gir gode muligheter for å vedlikeholde og endre mange nesten like grafikkobjekter som f.eks. knappene i et webdesign.

Konklusjon

Dette programmet er aktuelt for deg som har enkle illustrasjonsbehov. For proffe tegnere og mer avanserte brukere, er det mer fornuftig å snuse på en av de store tunge pakkene. Programmet kan likevel fungere som et OK tillegg til de store pakkene fordi det er så lett tilgjengelig, men det er vel ikke mange avdelingssjefer som tillater at du kjøper begge deler.

Extensis PhotoGraphics koster 1.410 (1.734 inkl. mva.), og norsk distributør er Demo as (tlf. 22 07 12 90). Du kan også laste ned en 30-dagers prøveversjon fra hjemmesiden til Extensis. (http://www.extensis.com). Hvis du tar sjansen på å bruke kredittkortet på nettet, kan du også kjøpe programmet direkte fra Extensis sine sider, og da koster det ca. 1.100 kroner (150 dollar).