Tar opp kampen mot Finn

Eller er Miste det stikk motsatte?