Tar opp kampen mot Finn

Eller er Miste det stikk motsatte?

Du finner i hvert fall Miste på www.miste.no.

Tar opp kampen mot Finn


Takk til Øyvind for bidraget!