Svar fra uke 17:

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tilbake til Datadoktorens poliklinikk: