SV: Re: SV: Outlook Express

Dagens spørsmål:

Etter at jeg fikk ny PC med norsk Windows bruker Outlook Express SV: i stedet for Re: når jeg svarer på epost. Dette forvirrer mange, siden jeg kommuniserer mye internasjonalt. Er det noe jeg kan gjøre for å endre dette?

Datadoktoren svarer:

Det er ikke så enkelt å fornorske alt, det fører til mange rare misforståelser. Når det dessuten er både mennesker og programvare som skal forholde seg til tekstelementer blir det ekstra vanskelig.

Microsoft mente tydeligvis at "RE:" som avhengig av hvem du spør, enten er forkortelse for "Reply" (=svar) eller Regarding (=angående) uansett burde oversettes med "SV:". Denne forkortelsen er jo tett forbundet med Sosialistisk Venstreparti, og om de har hatte en finger med i spillet har vi ikke klart å finne ut. Men Microsoft har som kjent mange fantasifulle løsninger.

Det korrekte skal, i følge kommentarer fra flere av våre lesere, være "Re", som er latin, og betyr "ting" eller "sak", som i mer formell korrespondanse heter "ad" på norsk.

Uansett, i dagens versjon av Outlook kan du endre på dette ved å gjøre følgende:

I Outlook Express' menysystem velger du: Verktøy, Alternativer, Lesing, Internasjonale innstillinger.

Der krysser du av i ruten for "Bruk alltid engelske meldingshoder…..".

Hvis du har den første versjonen av Outlook Express 5.0, eller vil grave deg dypere ned i denne problemstillingen, kan du lese mer på dette nettstedet. Her finner du flere dyptgående oppskrifter og tips om dette.

Flere spørsmål og svar