Styring av PCen på ny måte

OMTALE: Med det lille programmet Visuactive kan du definere bestemte bevegelser med musa som kommandoer, rutiner eller signaturer som kan brukes i alle programmene på PCen din. Visuactive er ikke bare et morsomt program, men også ganske nyttig.

Visuactive legger seg usynlig bak de andre programmene på maskinen din. Når du trykker inn høyre musetast, setter Visuactive i gang med å lese musebevegelsene dine, og hvis programmet gjenkjenner disse bevegelsene, blir den aktuelle kommandoen, rutinen eller tekstbiten du har definert utført.


Visuactive kommer med et sett med forhåndsdefinerte musebevegelser for vanlige kommandoer som lagre, kopier, frem, tilbake osv. Men det er fritt opp til deg å definere nye muligheter. Metoden er å knytte en av 53 forhåndsdefinerte musebevegelser til vanlige kommandoer, rutiner, åpning av programmer eller innsetting av tekst. Oversiktlige menyer og rullefelt hjelper deg med å utføre jobben.

Du kan også definere hvorvidt du skal holde inne høyre museknapp eller den i midten (såfremt du har mus med tre knapper) for å aktivisere Visuactive. Vi valgte den i midten som aktiviseringsknapp for Visuactive. Høyre museknapp viser jo normalt en meny, og den vil bli koblet ut hvis Visuactive får ta over kontrollen med denne knappen.

Men er det nyttig?

Særlig til nettsurfing viser programmet seg nyttig, ettersom alle vanlige rutiner enkelt kan knyttes til musebevegelser. Og muligheten for å ha kjapp tilgang til små tekstbiter, som for eksempel ulike signaturer o.l. er absolutt verdifull.

Visuactive er shareware, og kan testes fritt i 30 dager. Velger du å beholde programmet, vil det koste deg ca. 20 amerikanske dollar (160 kroner) i lisens. Men da vi forsøkte å komme til Visuactives hjemmesider for å registrere programmet, var disse av en eller annen grunn borte. Heldigvis viser det seg at Visuactive fungerer bra også 30 dager etter at du har installert det.

Programmet, som bare er 250 KB (tar ca. 1,5 minutt å laste ned på et 33,6 Kbps modem), kan du laste ned her.