Støy (i digitale bilder)

Støy (i digitale bilder)

Støy oppstår typisk hvis CCD-brikken får for lite lys (undereksponering). Støyen i bildet fremstår ved at du tydelig kan se de tre grunnfargene rødt grønt og blått i stedet for en jevn blandingsfarge (f.eks. grått).