Statisk IP og flere IPer

Spørsmål:
Hei,
Får man tildelt en statisk ip-adresse eller blir man automatisk tildelt en via deres dhcp-server ?

Kan jeg ha flere ip-adr. ? Dvs. kan jeg har flere pc-er på samme abbonement og en ip. adr. til hver av dem?

Jeg har pr. i dag to faste ip-adr. hos min ISP (Internett Service Provider) www.h-nett.no. Kan jeg beholde disse ip. adr. mine hvis jeg blir abbonent hos dere.

Stian

Svar:
Hei Stian,

Med vår Internett-tjeneste "Bredbånd Hjemme" får du en dynamisk IP-adresse, ikke statisk.

Du kan ha inntil 5 PCer, hver med egen IP-adresse, på samme abonnement.

Det er helt greit for Bredbåndsfabrikken at du beholder dine 2 faste IP-adresser. Her er det kanskje mer opp til din eksisterende ISP.

Tilbake til oversikten