Standarder, ord og uttrykk

CD mediet har utviklet seg kraftig siden de første musikk CD-spillerne dukket opp i 1982. Vi har fått en rekke utvidelser og standarder. Her får du en kortfattet forklaring på de mest brukte.

ISO-9660 er standarden for det logiske formatet på platen (katalog/filstruktur)

LES OGSÅ:

Red book er standarden for musikk-CDer (også kalt CD-DA)

Green book standarden for CD-I plater (det første 'film på CD' formatet), platene er vanligvis merket "Digital Video on CD". Krever at spilleren støtter Extended Architecture (XA).

White book er en nyere standard for film på CD som utvider og erstatter Green book, platene er vanligvis merket "Video CD". Krever at spilleren støtter "Extended Architecture" (XA).

Yellow book beskriver standarden som oftest brukes for CDer med multimedia innhold.

Blue book standarden spesifiserer hvordan en multisession enhanced CD skal være. Vanligvis vil en slik CD være en kombinasjon av Red book (audio) og Yellow book (multimedia). Kalles vanligvis CD EXTRA. Musikk-CDer med dette formatet har artist, tittel etc lagt inn som data på CDen (vanlige Red book CDer har kun musikk).

Orange book er standarden for skrivbare CD-ROM plater.

Begrepet Extended Architecture (XA) er en CD-ROM leser spesifikasjon som kreves av Green Book og White Book CD-ROM plater. Alle nye CD-ROM spillere støtter i dag denne spesifikasjonen.

Begrepet multisession betyr at CD-ROM spilleren kan lese plater som har vært skrevet til flere ganger, eller som er produsert på en slik måte at det ser ut som om CDen har vært skrevet til flere ganger. Alle nye CD-ROM spillere støtter i dag dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksesstid er hvor lang tid det tar fra prosessoren starter et søk, til dataene befinner seg under lesehodet klare til innlesing. Aksesstid er lik summen av søketid og forsinkelse.

ATA står for AT Atatchment og spesifiserer standarden til grensesnittet for tilkobling av IDE disker. Den eldste varianten hadde en maksimal teoretisk overføringshastighet på 4 MB/s, den nyere ATA-2 greier 6-11 MB/s og ATA-3 greier 16-22 MB/s. Den aller nyeste UltraDMA/33 standarden finnes bare på de nyeste hovedkortene som benytter 430TX eller 440LX støttebrikkene til Intel. UltraDMA/33 har en maksimal hastighet på 33 MB/s.

ATAPI betyr AT Atatchment Packet Interface. En standard som tillater at også CD-ROM lesere og bånd stasjoner kan kobles til EIDE grensesnittet i tillegg til harddisker.

Forsinkelse (eng. latency) er gjennomsnittstiden CD-platen bruker på å rotere slik at dataene befinner seg under lesehodet.

IDE står for "Integrated Drive Electronics". Det betyr at kontroller elektronikken er integrert på enheten. Den opprinnelige IDE standarden var sterkt knyttet til 16-bits ISA bussen og var i praksis bare et adapter som forlenget bussen over en flatkabel og frem til disken. All styring av disken foregikk på disken. Senere med EIDE variantene har IDE bussene blitt frigjort fra ISA bussen og er nå vesentlig raskere. Nesten alle hovedkort på markedet har nå to innebygde IDE busser med plass til totalt fire enheter.

Ripping av musikk-CDer er en teknikk som gjør det mulig å kopiere musikk digitalt ned på harddisken.

SCSI betyr "Small Computer System Interface" og har en mye lenger historie enn IDE. SCSI er og har vært foretrukket i høyytelses servere og arbeidsstasjoner siden den er veldig selvstendig og frigjør resten av maskinen til andre oppgaver.

Søketid er tiden det tar fra prosessoren gir beskjed om at data skal leses, til lesehodet er korrekt posisjonert. Deretter må man vente på at platen snurrer og dataene kommer i rett posisjon under lesehodet (forsinkelse).