Stadig mindre TV-titting

Oslo (NTB): Vi bruker stadig mindre tid foran fjernsynsskjermen. TV-tittingen faller såpass mye at bransjen selv tviler på tallene.

I 2006 brukte nordmenn nær 5 prosent mindre tid foran TV-en enn året før, og flukten fra TV-stolen fortsetter i 2007. I løpet av de to første månedene i år er fallet dobbelt så høyt som i hele fjor, skriver Dagens Næringsliv.

De høytlønte seerne, som er mest interessante for annonsørene, svikter TV-en mest. Blant folk i 30-årene med inntekt over 300.000 kroner er fallet på hele 22 prosent. TV-konsumet hos barn under tolv år går ned med 19 prosent.

I fjor ble både været og dårlige programmer brukt som forklaring på seerflukten, men nå mener både TV 2s markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvold og TV3-sjef Lasse Kokvik at det er målingene det er noe i veien med.

- Vi i TV-bransjen vet at tradisjonell TV-seing lider noe av endringer i medievanene. Men at det er så dramatisk som tallene fra det siste året skulle tilsi, er jeg svært skeptisk til. Jeg får meg ikke til å tro at publikum mellom 30 og 39 år plutselig slutter å se på TV, sier Kokvik til Dagens Næringsliv.

Kokvik og Rosvold håper nå at nye registreringsmetoder vil få tallene opp. Verken nett-TV eller videoopptak registreres i dag, og det vil de nå gjøre noe med.

Forskningsleder på medier i TNS Gallup, Knut Arne Futsæther, bekrefter at de er i ferd med å forbedre registreringen av TV-bruk.

- Men at manglene i registreringen skal være årsaken til fallet i seertallene, er vanskelig å si, sier Futsæther. (©NTB)